Slagalice

Osobitost ove didaktičko edukativne slagalice je u tome, da njeni pojedini dijelovi predstavljaju pojedinu državu u stvarnom obliku i proporcionalnoj veličini, tako da sastavljajući ih u cjelinu kao rezultat dobijemo cijeli kontinent.

 

Ostale slagalice svojim dijelovima predstavljaju pojedine županije, pokrajine, regije ili bilo koje druge oficijelne administrativne podjele pojedinih država, tako da sastavljajući ih u cjelinu kao rezultat dobijemo jednu cijelu državu.

 

Slagalice su izrađene od plastičnog materijala debljine 2 mm tako da predstavljaju trajan proizvod koji uz zabavu kao edukativna igra može služiti generacijama.

 

Svaka regija ili država na slagalicama naznačena je različitom bojom, a pored naziva države koju predstavlja na sebi ima naziv i položaj glavnog grada.

 

Slagalice se nalaze u drvenom okviru dim. 25x30 cm prilagođenom za vješanje na zid.