Recenzija i priznanja

Srebrna medalja na međunarodnom sajmu inovacija "Inova"Dr. sc. Ružica Vuk

Sveučilište u Zagrebu

Prirodoslovno-matematički fakultet

GEOGRAFSKI ODSJEK

Marulićev trg 19/II

Zagreb, 28.10.2011.

n/p Mladen Ćuk, dipl. ing. arhitekture

Predmet: Mišljenje o didaktičkom materijalu Karte slagalice


Na temelju uvida u 13 dostavljenih karata-slagalica, autora Mladena Ćuka, dajem sljedeće mišljenje:

Karte-slagalice izvrsno su osmišljena didaktička igra koja se može primijeniti za učenje prostornih odnosa na različitim razinama (svjetskoj, kontinentalnoj i nacionalnoj), za različitu dob djece i učenika. Karte-slagalice mogu se koristiti i kao izuzetno korisno nastavno sredstvo u nastavi prirode i društva te posebice u nastavi geografije, u svim razredima osnovne škole. Primarno, tako kreirano nastavno sredstvo omogućuje kod djece i učenika primjenu načela zornosti i načela aktualizacije. Za djecu i učenike mlađe dobi, slaganje segmenata u cjelovitu sliku omogućuje taktilno učenje i razvijanje motoričkih vještina. Budući da su segmenti karata u različitim bojama, uz oblik segmenata koji je temeljni kriterij slaganja karata i formiranja cjelovite slike prostora Hrvatske, pojedinih država Europe ili kontinenata, važan kriterij je i boja. Time je djeci i učenicima koji razvijaju vizualni stil učenja olakšano stjecanje spoznaja o prostornim odnosi na već navedenim prostornim razinama. Posebice vrijedi izdvojiti pažljivo određivanje granica pojedinih segmenata karata, pri čemu se vodilo računa da oni segmenti koji su obojeni istom bojom (primjerice dijelovi svjetskoga mora), uz oblik kao kriterij spajanja imaju i tekst. Materijal koji je korišten za izradu karata-slagalica i okvir (kutija) u kojemu se nalaze segmenti i oblikuje konačna slika pokazuju da je pri osmišljavanju didaktičkog materijala velika pozornost posvećena i tehničkom aspektu. Navedena obilježja didaktičkog materijala odnose se na sve karte za koje se daje mišljenje. U nastavku izdvajam didaktičku i metodičku vrijednost pojedinih karata i sugestije za korekcije.Kompletna recenzija