Zemljopisne slagalice


Dijelovi ove jedinstvene slagalice, oblikom i proporcionalnom veličinom odgovaraju pojedinoj državi, županiji ili pokrajini, tako da sastavljajući ih u cjelinu, kao rezultat dobijemo jedan od kontinenata ili državu.

Proizvod je zaštićen kao inovacija u RH kod DRŽAVNOG ZAVODA ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO pod br. D201101152A te u zemljama EU kod WIPO HAGUE pod br.: DM/077 298 i DM/077 297